Vòi chậu tại Hà Nội
THẾ GIỚI ĐÈN VÀ THIẾT BỊ PHÒNG TẮM MOLUX KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!

Menu

0916.380.370

Danh mục sản phẩm
Sắp xếp
Các sản phẩm của Vòi chậu (Tìm thấy 153 sản phẩm)
Vòi chậu nóng lạnh 1 lỗ ARCHYO 114-182501
Vòi chậu nóng lạnh 1 lỗ ARCHYO 114-182501

901.000 ₫

1.060.000 ₫ -15 %

Vòi rút 1 lỗ Nóng - Lạnh Qenais 916-1007
Vòi rút 1 lỗ Nóng - Lạnh Qenais 916-1007

1.206.000 ₫

1.340.000 ₫ -10 %

Vòi chậu Regalhome 2014/96110-286
Vòi chậu Regalhome 2014/96110-286

594.000 ₫

660.000 ₫ -10 %

Vòi chậu kính HL207
Vòi chậu kính HL207

1.287.000 ₫

1.430.000 ₫ -10 %

Vòi 1 lỗ Senli HL220
Vòi 1 lỗ Senli HL220

1.233.000 ₫

1.370.000 ₫ -10 %

Vòi 1 lỗ nóng-lạnh HL202R tay rỗng
Vòi 1 lỗ nóng-lạnh HL202R tay rỗng

909.000 ₫

1.010.000 ₫ -10 %

Vòi 3 lỗ nóng-lạnh Molux 96116
Vòi 3 lỗ nóng-lạnh Molux 96116

567.000 ₫

630.000 ₫ -10 %

Vòi 3 lỗ nóng-lạnh Qenais 916-8205A
Vòi 3 lỗ nóng-lạnh Qenais 916-8205A

1.133.000 ₫

1.259.000 ₫ -10 %

Vòi 1 lỗ Molux 916-8211
Vòi 1 lỗ Molux 916-8211

1.104.000 ₫

1.227.000 ₫ -10 %

Vòi chậu 1 lỗ Molux 916-6220-1
Vòi chậu 1 lỗ Molux 916-6220-1

1.214.000 ₫

1.349.000 ₫ -10 %

Vòi chậu 1 lỗ Molux 916-8208
Vòi chậu 1 lỗ Molux 916-8208

888.000 ₫

987.000 ₫ -10 %

Vòi xả bồn Molux SY1205, màu đồng
Vòi xả bồn Molux SY1205, màu đồng

9.055.000 ₫

10.062.000 ₫ -10 %

Vòi 1 lỗ trung nóng lạnh 32216-228/1B1-Z
Vòi 1 lỗ trung nóng lạnh 32216-228/1B1-Z

2.346.000 ₫

2.760.000 ₫ -15 %

Rumile ARCHYO 121-SZ-15X, bằng đồng
Rumile ARCHYO 121-SZ-15X, bằng đồng

311.000 ₫

366.000 ₫ -15 %

Vòi 1 lỗ nóng-lạnh HL206
Vòi 1 lỗ nóng-lạnh HL206

1.035.000 ₫

1.150.000 ₫ -10 %

Vòi 1 lỗ Nóng - Lạnh Molux 916-8268
Vòi 1 lỗ Nóng - Lạnh Molux 916-8268

1.119.000 ₫

1.244.000 ₫ -10 %

Vòi 1 lỗ Molux 916-8239
Vòi 1 lỗ Molux 916-8239

1.214.000 ₫

1.349.000 ₫ -10 %

Vòi 1 lỗ Molux 916-8205 bằng
Vòi 1 lỗ Molux 916-8205 bằng

1.074.000 ₫

1.194.000 ₫ -10 %

Vòi 1 lỗ Nóng - Lạnh Molux 916-8228C
Vòi 1 lỗ Nóng - Lạnh Molux 916-8228C

1.206.000 ₫

1.340.000 ₫ -10 %

Vòi đứng xả bồn Jomoo 38003-289
Vòi đứng xả bồn Jomoo 38003-289

9.348.000 ₫

10.998.000 ₫ -15 %

Vòi chậu Nóng - Lạnh Jomoo 32105-079
Vòi chậu Nóng - Lạnh Jomoo 32105-079

1.046.000 ₫

1.230.000 ₫ -15 %

Vòi chậu cao 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-800702
Vòi chậu cao 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-800702

1.677.000 ₫

1.973.000 ₫ -15 %

Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-800701
Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-800701

1.227.000 ₫

1.443.000 ₫ -15 %

Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-186246
Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-186246

2.004.000 ₫

2.358.000 ₫ -15 %

Vòi chậu 1 lỗ nóng-lạnh ARCHYO 114-186245
Vòi chậu 1 lỗ nóng-lạnh ARCHYO 114-186245

1.513.000 ₫

1.780.000 ₫ -15 %

Vòi chậu cao 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-183702
Vòi chậu cao 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-183702

2.111.000 ₫

2.483.000 ₫ -15 %

Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-183701
Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-183701

1.374.000 ₫

1.617.000 ₫ -15 %

Vòi chậu cao1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-90246
Vòi chậu cao1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-90246

2.111.000 ₫

2.484.000 ₫ -15 %

Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-90243
Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-90243

1.538.000 ₫

1.809.000 ₫ -15 %

Vòi bếp 1 lỗ nóng, lạnh ARCHYO 114-73005
Vòi bếp 1 lỗ nóng, lạnh ARCHYO 114-73005

1.799.000 ₫

2.117.000 ₫ -15 %

Vòi chậu cao 1 lỗ nóng,lạnh ARCHYO 114-73001A
Vòi chậu cao 1 lỗ nóng,lạnh ARCHYO 114-73001A

1.619.000 ₫

1.905.000 ₫ -15 %

Vòi bếp 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-35005
Vòi bếp 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-35005

1.619.000 ₫

1.905.000 ₫ -15 %

Vòi chậu cao 1 lỗ nóng lanh ARCHYO 114-35002
Vòi chậu cao 1 lỗ nóng lanh ARCHYO 114-35002

1.456.000 ₫

1.713.000 ₫ -15 %

Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-35001
Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-35001

969.000 ₫

1.140.000 ₫ -15 %

Vòi chậu cao 1 lỗ nóng,lạnh ARCHYO 114-8901C
Vòi chậu cao 1 lỗ nóng,lạnh ARCHYO 114-8901C

1.783.000 ₫

2.098.000 ₫ -15 %

Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-8901
Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-8901

1.129.000 ₫

1.328.000 ₫ -15 %

Vòi chậu 1 lỗ nóng, lạnh ARCHYO 114-5001-A
Vòi chậu 1 lỗ nóng, lạnh ARCHYO 114-5001-A

1.595.000 ₫

1.876.000 ₫ -15 %

Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-5001
Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-5001

1.047.000 ₫

1.232.000 ₫ -15 %

Vòi bếp 1 lỗ nóng , lạnh ARCHYO 114-3805
Vòi bếp 1 lỗ nóng , lạnh ARCHYO 114-3805

1.431.000 ₫

1.684.000 ₫ -15 %

Vòi chậu 1 lỗ nóng lanh ARCHYO 114-3711
Vòi chậu 1 lỗ nóng lanh ARCHYO 114-3711

967.000 ₫

1.138.000 ₫ -15 %

Vòi bếp 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-3705
Vòi bếp 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-3705

1.046.000 ₫

1.230.000 ₫ -15 %

Vòi chậu 1 lỗ nóng,lạnh ARCHYO 114-3701
Vòi chậu 1 lỗ nóng,lạnh ARCHYO 114-3701

819.000 ₫

964.000 ₫ -15 %

Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-801
Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-801

1.129.000 ₫

1.328.000 ₫ -15 %

Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-0702
Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh ARCHYO 114-0702

1.972.000 ₫

2.320.000 ₫ -15 %

Vòi chậu cảm ứng ARCHYO TK-201LT49
Vòi chậu cảm ứng ARCHYO TK-201LT49

3.383.000 ₫

3.980.000 ₫ -15 %

Vòi chậu cảm ứng ARCHYO TK-201LT21B
Vòi chậu cảm ứng ARCHYO TK-201LT21B

4.141.000 ₫

4.872.000 ₫ -15 %

Vòi chậu Molux SY1200B
Vòi chậu Molux SY1200B

1.755.000 ₫

2.065.000 ₫ -15 %Lọc sản phẩm
Thương Hiệu
Loại sản phẩm
Facebook Fanpage
https://www.facebook.com/moluxvietnam
Tin xem nhiều
Video

Vách kính phòng tắm Archyo

Chi nhánh

Molux Thế giới đèn và Thiết bị phòng tắm
Số 8 Đặng Dung, Phường Giếng Đáy, TP. Hạ Long, Quảng Ninh
 0916.380.370 -   [email protected]
Xem bản đồ

Kết nối với chúng tôi

Facebook youtube google instagram

thông báo bộ công thương

 

 

 

Công ty TNHH Molux Việt Nam
Địa chỉ: Số 8 Đặng Dung, Phường Giếng Đáy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Điện thoại: - Email: [email protected]
Mã số doanh nghiệp: 5701599197 do sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 27/03/2012.
Đăng ký thay đổi lần thứ 8 do sở sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh ngày 10/07/2020
https://www.facebook.com/moluxvietnam

0916.380.370